Vad innebär medlemskapet?

Som medlem i Sätila Bygdegårdsförening stöttar du både dig själv och Sätila som samhälle. Ditt kulturintresse och bygdens mötesplats förenas i vår bygdegård.

Som medlem i Sätila Bygdegårdsförening

  • värnar du om att vi i Sätila har tillgång till en väl fungerande samlingslokal till vardag och fest
  • värnar du om föreningens fortsatta arbete med att utveckla ett varierat kulturliv i Sätila och dessutom
  • har du rabatterad entréavgift till många arrangemang i bygdegården

Sätila Bygdegårdsförening är en ideell förening, politiskt och religöst obunden som har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling bland annat genom egna kulturprogram.

Föreningen har vår och höst en rad kulturella aktiviteter som lockar publik från en stor omkrets. Läs mer om våra aktiviteter.