Föreläsningar och utställningar

En konstutställning i samverkan med en lokal målargrupp samt berättarmöten där personer bjuds in till att berätta om en händelse planeras för framtiden.