Utsida

Utsida

Utsida

Stora salen dukad till fest

Stora salen med scen

Cafédel

Kök

Ritning

Bygdegården

Utsikt från Bygdegården