Musik

Med musik i olika genrer vill vi nå den musikintresserade med olika grupper och karaktärer. Vid två, ibland tre, tillfällen per vår respektive höst bjuder vi in till musikföreställningar. I arbetet med musik har föreningen inbjudit intresserade medlemmar till en arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram ett långsiktigt delprogram för föreningens musikutbud